بازدید دوچرخه سواران
چهارشنبه 27 مرداد 1395 - 18:14
حركت هيئت دوچرخه سواري از اسفراين خراسان شمالي به سمت ساري و بازديد از بخش انكولوژي و بيمارستان در حال احداث -به نفع كودكان مبتلا به سرطان ماهك