هشتمين نمايشگاه فناوري اطلاعات و دولت الكترونيك مازندران
چهارشنبه 5 خرداد 1395 - 17:48
هشتمين نمايشگاه فناوري اطلاعات و دولت الكترونيك مازندران ٥الي٨خرداد از ١٠صبح الي ٩شب..خيابان فرهنگ.پاركينگ شهرداري برگزار گردید