بازديد مهدي فقيه
دیدار دوستانه فوتبال میان تیم های قلم ورزش کشور و یاران مازنداسپرت
دیدار ورزشکاران از ماهک
ديدار علي دايي،كريم باقري از ماهك
بازارچه نوروزی ماهک ، اسفند 1392
دیدار استاد داود رشیدی از بخش آنکولوژی و بیمارستان در حال احداث ماهک
نخستین جشن قلک شکنی مجمع خیرین ماهک