عملیات ساخت بیمارستان ماهک دی 1395
هدایای تقدیمی دانش آموزان دبستان اسوه2
عملیات ساخت بیمارستان ماهک
بازدید دوچرخه سواران
بازدید خبرنگاران
عملیات ساخت بیمارستان ماهک
هشتمين نمايشگاه فناوري اطلاعات و دولت الكترونيك مازندران
بازارچه خیریه دانشکده پرستاری مامایی نسیبه
دیدار نوروزی مسئولان با کودکان بخش انکولوژی بیمارستان ماهک
مراسم اختتامیه بازارچه خیریه ماهک