بازارچه نوروزی ماهک 96
ماهک 2
بازدید گروه فیتیله
عملیات ساخت بیمارستان ماهک دی 1395
هدایای تقدیمی دانش آموزان دبستان اسوه2
عملیات ساخت بیمارستان ماهک
بازدید دوچرخه سواران
بازدید خبرنگاران
عملیات ساخت بیمارستان ماهک
هشتمين نمايشگاه فناوري اطلاعات و دولت الكترونيك مازندران