با سفارش استند های تسلیت ماهک در تامین هزینه ساخت بیمارستان کودکان مبتلا به سرطان مشارکت کنید. مجمع خیرین ماهک در ازای این مشارکت از طرف شما و با نام شما استند را برای شخص مورد نظر ارسال خواهد کرد.

اگر مایل به سفارش استند تسلیت ماهک هستید با شماره‌ 33300550-011 تماس بگیرید.